Agrarisch natuurbeheer

Biologisch boeren is bedrijvigheid die past bij de omgeving. De cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied worden zo veel mogelijk gerespecteerd. Er wordt niet getornd aan het weidse decor en open karakter van het land. Koeien en weidevogels vormen het vaste uitzicht. Sloten blijven gehandhaafd, percelen betrekkelijk klein. Het vormt de perfecte basis voor agrarisch natuurbeheer. Om het agrarische natuurbeheer nog meer handen en voeten te geven heeft de Beekhoeve een aparte vlindertuin en insectenhotel. Agrarisch natuurbeheer geeft boeren een aanvulling op het inkomen.

Lees meer: Agrarisch natuurbeheer

Insectentuin

Aan de achterzijde van de stal voor de kalveren, tegenover de vlindertuin, is een insectentuin met insectenhotel gebouwd. Een activiteit die is ontwikkeld en uitgevoerd door de vrijwilligers van Stichting Weidse Buurt en een schoolklas. Houten in allerlei soorten en maten met daarin geboorde gaatjes, stenen, takjes, mos en allerlei planten zorgen voor een prachtig onderkomen voor diverse soorten kleine beestjes. De tuin en het insectenhotel lokken  insecten die nuttig zijn voor de bestuiving van bloemen en ook voor het opruimen van bladluizen. In het hotel wonen onder meer solitaire bijen en wespen. Deze soorten, die bijna niet steken, vinden steeds minder plekjes om hun eitjes te leggen. Het hotel is voor hen een kunstmatige kraamkamer.

Vlindertuin

De Beekhoeve heeft een tuintje speciaal voor vlinders. Met speciale planten en bloemen waar vlinders dol op zijn. Omdat vlinders zichzelf niet warm kunnen houden en zonwarmte nodig hebben om te kunnen vliegen, zitten ze graag in de zon en uit de wind. Daar is de strook dan ook op gebouwd. De vlinders zorgen voor een prachtig kleurrijk schouwspel en eten en drinken van de bloemen. Daarnaast leggen ze hun eitjes op planten waar hun rupsen van eten (zogenoemde waardplanten) op en rond de boerderij.

Koeien met goed rendement

De zestig koeien op de Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras. Een ras dat goed past bij het veenweidegebied en een zogenoemd ‘dubbeldoel’ dient. Koeien die zowel voor de productie van melk als vlees worden gehouden. De koeien geven een goed rendement.

Lees meer: Koeien met goed rendement

Kalveren bij de koe

Het vee op de Beekhoeve wordt op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. Zo blijven alle kalveren bij de moederkoe of een pleegmoeder tot ze ongeveer 1 tot 2 maanden oud zijn. Deze situatie zorgt voor sterke kalveren en krachtige koeien met een gezonde uier omdat het kalf zo regelmatig drinkt. Momenteel hebben we last van een paar hardnekkige virussen en parasieten in de koeien stal waardoor de kalfjes een heftige diarree krijgen en beschadigingen in de darmwand waardoor we tijdelijk de kalveren niet of minder bij de koeien kunnen laten.

Biologisch boeren

De Beekhoeve is een biologische melk- veehouderij en ligt in het buitengebied van Kamerik. De boerderij is al meer dan honderd jaar in bezit van de familie Van der Laan. Bij het bedrijf hoort zo’n 54 hectare veenweidegrond, waarvan zo’n zestien hectare wordt gepacht van de Vereniging Natuurmonumenten. De koeien op De Beekhoeve zijn van het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee ras. Een ras voor zowel melk als vlees.

Lees meer: Biologisch boeren

Kringlopen

De Beekhoeve werkt aan een natuurlijker, op kringlopen gebaseerde landbouw. Dat houdt in dat er op de boerderij gewerkt wordt aan een natuurlijk vruchtbaarder bodem die gezondere planten oplevert. Er wordt bewust minder krachtvoer aan de koeien gegeven en het menu van het Maas-Rijn-IJsselvee ras bestaat voor het leeuwendeel uit gras. Deze veenweidekoeien bouwen daardoor meer weerstand op. De gezonde natuurlijke meststoffen leveren een bodem die water beter vasthoudt en beter filtert waardoor ons grondwater schoner wordt.

Lees meer: Kringlopen